HR EN DE

Program

Poštovani gosti festivala, draga publiko,
s našim koncertnim programom za 2020. godinu započet ćemo čim to situacija (Covid-19) bude dozvoljavala. 
Do tada, uživajte u našoj VIRTUAL CONCERT HALL!